חוק אוויר נקי

אחת הבעיות הקשות של איכות הסביבה, היא בעיית זיהום האוויר. מי שחושב, כי זיהום האוויר הינה בעיה מקומית שלא יכולה להשפיע על אורח החיים של כולנו- פשוט טועה טעות מרה. מדובר על בעיה, אשר בהחלט משפיעה על בריאותנו. זהו אינטרס אישי ולאומי. זו הסיבה שבגלל המודעות הזו והנזק שנגרם לאוזון בגלל זיהום האוויר, יצא חוק אוויר נקי כבר בשנת 2001. חוק זה, מורכב מערכת כללים ותקנות, אשר מטרתם הינה לצמצם את זיהום הסביבה ולהביא לשיפור באיכות האוויר שאנו נושמים.

החוק של אוויר נקי, כולל את ההתייחסות לנושאים הבאים:

צמצום זיהום האוויר בישראל, יעדים ברורים שיש להגיע אליהם תוך כמה שנים, אמצעים שיש לעשות בם שימוש ליישום לוח הזמנים. המשרד להגנת הסביבה, לא יהיה תלוי יותר במשרדי הממשלה, כמו משרד האוצר ומשרד התחבורה. גם הרשויות המקומיות, תהינה אחריות על צמצום זיהום האוויר  בתחום שיפוטן. באזורים שבהם יש זיהום אוויר רב יותר, המשרד להגנת הסביבה, יהיה מחויב, בתכנית פעולה, אשר תצמצם את הזיהום.

טיפול וחיוב מפעלים על פי חוק אוויר נקי

ישנם תקנים של פליטה ממפעלים, שיוגדרו תחת החוק. מדובר על הסטנדרטים של אירופה. כל המפעלים, ללא יוצא מן הכלל, מחויבים כבר לנפק דוחות שיהיו מפורטים, לגבי סוג החומרים הנפלטים והיקף הפליטה שלהם. מפעל, אשר יחרוג מהיתר הפליטה המקובל, יהיה צפוי לקנסות כבדים, הליכים פליליים ואפילו מאסר של מנהלי המפעלים שנתפסו כפולטי זיהום אוויר . יש לדעת, כי אמנם המשרד להגנת הסביבה יש לו תחום אחריות כמו על המפעלים, אך ישנן סיבות נוספות לזיהום אוויר, אשר יש לשייך אותן למשרדים השונים. אם למשל יש זיהום אוויר בכלי התחבורה, משרד התחבורה, יהיה אחראי על פיקוח של תחום זיהום אוויר ספציפי זה וכן הלאה.

ערכי בריאות הסביבה על פני ערכי הכלכלה

זו הסיבה של הוצאת החוק לאוויר נקי. נזקים בריאותיים, עשויים להתפתח בסמוך למוקד החשיפה. גם הרבה שנים אחר כך, חשיפות לזיהום אוויר משפיעות ע"י מחלות מסוכנות לבני האדם ואפילו לגרימת מוות, עקב חשיפה ממושכת לזיהום האוויר. יש לציין, כי מזהמי האוויר, עוברים תהליכים כימיים באטמוספרה, כך נוצרים מזהמי אוויר שלא נפלטו ממקור כלשהו, כמו האוזון. מזהמי אוויר מסוג זה, נקראים "מזהמים שניוניים". בארץ ישנם מזהמי אוויר שניוניים במיוחד בתקופה של האביב והקיץ. הריכוז הינו במגמת עליה והוא גורם לבעיות בריאות, בלב, ירידה בתפקוד הפיזיולוגי ועלייה באסתמה.

>> עוד עדכונים וחדשות מקומיות תוכלו למצוא כאן.